Транспортни услуги

За да улесни максимално своите клиенти „Джи и Ем“ предлага собствен транспорт от базата си до клиента.
За целта се поддържа автопарк от 3 буса „Мерцедес“, които извършват разноса в рамките на града и извън него.
Всички, които желаят да се възползват от доставката е достатъчно да заявят това и да посочат адрес, на който тя
да се извърши. Тази услуга включва транспорт както на цели плочи, така и на разкроени и кантирани материали.

*Услугата се заплаща отделно от стойността на закупения материал.

*Услугата не включва товаро-разтоварни дейности.