Каталог материали
logo
Доставчици
Промоции
име и код Плот / Гръб
232 PE
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка До изчерпване на количествата
име и код Плот 6117 PE
Гръб 6117 PE / 6118 PE
размери 4100x600 / 38 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот / Гръб
6118 PE
размери 4100x600 / 38 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6500 SQ
Гръб 6500 SQ / 6501 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6501 SQ
Гръб 6501 SQ / 6500 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот
6504 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот
6505 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
доставчик KronoSpan забележка До изчерпване на количествата
име и код Плот 6507 SQ
Гръб 6507 SQ / 6510 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6508 SQ
Гръб 6508 SQ / 6511 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6510 SQ
Гръб 6510 SQ / 6507 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6511 SQ
Гръб 6511 SQ / 6508 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6515 SQ
Гръб 6515 SQ / 6516 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6516 SQ
Гръб 6516 SQ / 6515 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот / Гръб
6521 PE
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка До изчерпване на количествата
име и код Плот 6522 PA
Гръб 6522 PA / 6523 PA
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
4100/640/10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 8416 BS
Гръб 8416 BS / 7937 PE
размери 4100x600 / 38 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 8424 BS
Гръб 8424 BS / 8448 BS
размери 4100x600 / 38 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 8856 РЕ
Гръб 8856 РЕ / 8913 BS
размери 4100x600 / 38 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 8937 BS
Гръб 8937 BS / 8995 WO
размери 4100x600 / 38 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 8995 WO
Гръб 8995 WO / 8937 BS
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка

lemon.bg