Каталог материали
logo
Доставчици
Промоции
име и код Плот 6212 SQ
Гръб 6212 SQ / 6294 SQ
размери 4100x600 / 38 мм
4120/650/10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 8819 BS
Гръб 8819 BS / 8971 BS
размери 4100x600 / 38 мм
4120/650/10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 8448 BS
Гръб 8448 BS / 8424 BS
размери 4100x600 / 38 мм
4120/650/10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 7437 RS
Гръб 7437 RS / 7045 RS
размери 4100x600 / 38 мм
4120/650/10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 101 РЕ
Гръб 101 РЕ / 0288 PE
размери 4100x600 / 28 мм
4100/600/38 мм
4100/600/38 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 1702 РЕ
Гръб 1702 РЕ / 0994 PE
размери 4100x600 / 28 мм
4100/600/38 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 1947 PE
Гръб 1947 PE / 9763 BS
размери 4100x600 / 28 мм
4100x600 / 38 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот / Гръб
232 PE
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка До изчерпване на количествата
име и код Плот 6117 PE
Гръб 6117 PE / 6118 PE
размери 4100x600 / 38 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот / Гръб
6118 PE
размери 4100x600 / 38 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6500 SQ
Гръб 6500 SQ / 6501 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6501 SQ
Гръб 6501 SQ / 6500 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот
6504 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот
6505 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
доставчик KronoSpan забележка До изчерпване на количествата
име и код Плот 6507 SQ
Гръб 6507 SQ / 6510 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6508 SQ
Гръб 6508 SQ / 6511 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6510 SQ
Гръб 6510 SQ / 6507 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6511 SQ
Гръб 6511 SQ / 6508 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6515 SQ
Гръб 6515 SQ / 6516 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка
име и код Плот 6516 SQ
Гръб 6516 SQ / 6515 SQ
размери 4100x600 / 28 мм
4120x640 / 10 мм
доставчик KronoSpan забележка

lemon.bg